Επισκεφτείτε τα μαθήματα που προσφέρονται από την μονάδα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κρήτης

 

ΜΑΘΗΜΑ / ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

 

Σκοπός μαθήματος:

Η αξιοποίηση από τους φοιτητές των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτήσουν από το πρώτο μάθημα (Εισαγωγή στην Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα) και η συμπλήρωση / αναβάθμιση του γνωστικού υπόβαθρου τους, εστιάζοντας σε συγκεκριμένα ζητήματα, έτσι ώστε να είναι σε θέση μετά το πέρας του μαθήματος, να εκπονήσουν ένα πλήρες επιχειρηματικό σχέδιο καινοτόμου δραστηριότητας.

 

Περιεχόμενο μαθήματος:

Το μάθημα έχει την ακόλουθη διάρθρωση / δομή:

 

Εβδομάδα

Διαλέξεις

Εργαστήρια (studios)

1η

Μεθοδολογία εκπόνησης επιχειρηματικών σχεδίων

-

2η

Έρευνα αγοράς: μέθοδοι ανάλυσης προσφοράς και ζήτησης

-

3η

Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός επιχειρηματικού σχεδίου

-

4η

Προϋπολογισμός Επιχειρηματικού Σχεδίου

-

5η

Οικονομικό Μάνατζμεντ: Κοστολόγηση, Τιμολογιακή πολιτική, Επενδυτικές αποφάσεις

-

6η

Σχέδιο Marketing

-

7η

Χρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ των επιχειρήσεων

-

8η

Επιχειρηματικές συνεργασίες: μέθοδοι και στρατηγικές

-

9η

-

Δημιουργία επιχείρησης (προσομοίωση με χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας)

10η

-

Κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου (προσομοίωση με χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας)

 

Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, εκτός από τις διαλέξεις και τα εργαστήρια, προβλέπονται τα εξής:

·       πραγματοποίηση επισκέψεων σε επιχειρήσεις,

·       διαλέξεις από επιχειρηματίες ή στελέχη επιχειρήσεων και φορέων, σχετικά με ζητήματα που αφορούν στην ανάπτυξη και υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων.

 

Τρόπος Αξιολόγησης:

Αξιολογούνται οι εργασίες που εκπονούνται απο τους φοιτητές  στη διάρκεια των εργαστηρίων καθώς και η εργασία (επιχειρηματικό σχέδιο καινοτόμου επιχειρηματικής ιδέας), που παραδίδεται στο τέλος του εξαμήνου.

 

Επισκεφτείτε το μάθημα στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης της μονάδας καινοτομίας και επιχειρηματικότητας