Επισκεφτείτε τα μαθήματα που προσφέρονται από την μονάδα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κρήτης

 

ΜΑΘΗΜΑ / ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
 
Σκοπό του μαθήματος:
Η απόκτηση από τους φοιτητές γνώσεων και δεξιοτήτων σε ζητήματα όπως: τι είναι επιχειρηματικότητα, καινοτομία και επιχείρηση, σχέση καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, ανάλυση κοινωνικών αναγκών και τάσεων, διερεύνηση επιχειρηματικών ευκαιριών, ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών, μέθοδοι δημιουργικής σκέψης, άυλη βιομηχανική περιουσία, εταιρική κοινωνική ευθύνη, μεταφορά ώριμων αποτελεσμάτων τεχνολογικής έρευνας στην παραγωγή, καινοτομία και διάχυση της στις επιχειρήσεις.
 
Περιεχόμενο μαθήματος:
Το μάθημα έχει την ακόλουθη διάρθρωση / δομή:
 

Εβδομάδα
Διαλέξεις
Εργαστήρια (studios)
1η
Εισαγωγικό μάθημα
-
2η
Επιχειρηματικότητα και επιχείρηση
-
3η
Επιχειρηματική σύλληψη και Καταιγισμός ιδεών (Brainstorming)
-
4η
Ερευνητική δραστηριότητα και Συμβολή της καινοτομίας στην οικονομική και επιχειρηματική ανάπτυξη
-
5η
Θεσμικό πλαίσιο αξιοποίησης και μεταφοράς καινοτομικών ερευνητικών αποτελεσμάτων
-
6η
Ώριμα τεχνολογικά προϊόντα / υπηρεσίες του ΤΕΙ Κρήτης
-
7η
Στρατηγικό Management: Καθορισμός στρατηγικής
-
8η
Στρατηγικό Management: Εφαρμογή καινοτομιών
-
9η
-
Παρουσίαση – Ανάλυση δύο επιχειρηματικών ιδεών
10η
-
Προσαρμοσμένες Μελέτες Περίπτωσης και Καλής Πρακτικής - Επιχειρηματική Σύνοψη

 
Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, εκτός από τις διαλέξεις και τα εργαστήρια προβλέπονται τα εξής:
·       πραγματοποίηση επισκέψεων σε επιχειρήσεις
·       διαλέξεις από επιχειρηματίες ή στελέχη επιχειρήσεων και φορέων,
·       οι φοιτητές αναπτύσσουν σε ομάδες καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες με τη συμβουλευτική καθοδήγηση και υποστήριξη μελών της επιχειρηματικής κοινότητας.
 
Τρόπος Αξιολόγησης:
Αξιολογούνται οι εργασίες που εκπονούνται στη διάρκεια των εργαστηρίων καθώς και η εργασία (σχέδιο επιχειρηματικής ιδέας), που παραδίδεται στο τέλος του εξαμήνου.
 
 

Επισκεφτείτε το μάθημα στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης της μονάδας καινοτομίας και επιχειρηματικότητας