Επισκεφτείτε τα μαθήματα που προσφέρονται από την μονάδα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κρήτης

Παρακαλώ πατήστε εδώ για να συνδεθείτε με το TeiCreteID σας.

Κάθε φοιτητής του ΤΕΙ Κρήτης έχει eνα προσωπικό κωδικό ταυτοποίησης TeiCreteID το οποίο συνίσταται από το "όνομα χρήστη" (username) και το συνθηματικό (password) πρόσβασης.

Παράδειγμα TeiCreteID: tp2345@edu.teicrete.gr

Περισσότερες πληροφορίες για το πως συνδέομαι με το TeiCreteID θα βρείτε εδώ http://www.nmc.teicrete.gr/teicrete_id

Σημαντικό: Αφού συνδεθείτε επιστρέψτε σε αυτήν την σελίδα για να εγγραφείτε στα μαθήματα που επιθυμείτε.