Επισκεφτείτε τα μαθήματα που προσφέρονται από την μονάδα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κρήτης

anakoinosi

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο 29.04.2015

anakoinosi

Οδηγίες Εκπόνησης Εργασιών για το 2ο Μάθημα_ Ε.Ε.2014-2015.

anakoinosi

3ος Φοιτητικός Διαγωνισμός Καινοτομικών Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης.

anakoinosi

Πιστοποιητικά Επιτυχούς Παρακολούθησης.

anakoinosi

Υπενθύμιση της 1ης Συνάντησης για το μάθημα:Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων Καινοτομικών Εφαρμογών.

anakoinosi

Υπενθύμιση της 2ης Συνάντησης για το μάθημα:Εισαγωγή στην Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα.

anakoinosi

Οδηγίες Εκπόνησης Εργασιών για το 2ο Μάθημα_ Χ.Ε.2014-2015

anakoinosi

Υπενθύμιση της 1ης Συνάντησης για το μάθημα:Εισαγωγή στην Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα.

anakoinosi

Οδηγίες Εκπόνησης Εργασιών για το 1ο Μάθημα_ Χ.Ε.2014-2015