Επισκεφτείτε τα μαθήματα που προσφέρονται από την μονάδα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κρήτης

Tα στοιχεία του διαγωνισμού που διενεργεί το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, #HackEKT.