Επισκεφτείτε τα μαθήματα που προσφέρονται από την μονάδα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κρήτης

 3ος Διαγωνισμός Καινοτομικών Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης

Βραβευθείσες ομάδες:

Βραβείο 1ο    Γεωργίου Γιώργος - Βάϊος   (με χρηματικό έπαθλο)

Βραβείο 2ο    Μαρία Μοίρα                        (με χρηματικό έπαθλο)

Βραβείο 3ο   Καλογεράκη Μαρία              (με χρηματικό έπαθλο)

Έπαινος       Βαβαγιάκης Ευτύχιος

Έπαινος       Ταμπουρατζής Μανόλης

Έπαινος       Τσινούκα Αικατερίνη

 

Επίσης σε όλους τους συμμετέχοντες που ολοκλήρωσαν και το δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.