Επισκεφτείτε τα μαθήματα που προσφέρονται από την μονάδα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κρήτης

Μια καινοτόμος ιδέα,η συμβολή του ΤΕΙ Κρήτης και η εξέλιξη της