Επισκεφτείτε τα μαθήματα που προσφέρονται από την μονάδα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κρήτης

 Αγαπητοί φοιτητές,

Λόγω προβλήματος του διδάσκοντα δεν θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση για το μάθημα(ΜΟΚΕ100) αύριο Τρίτη 12/05/2015.Ενημερώστε μας εαν η Τρίτη 26.05.2015 είναι καλή ημερομηνία για την αναπλήρωση του μαθήματος.

E-mail επικοινωνίας:moke@staff.teicrete.gr