Επισκεφτείτε τα μαθήματα που προσφέρονται από την μονάδα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κρήτης

 Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη συμμετοχή τους στη παρακολούθηση  και των δύο μαθημάτων της ΜΟΚΕ,να έρθουν απο το γραφείο της ΜΟΚΕ να παραλάβουν το πιστοποητικό επιτυχούς παρακολούθησης. 

Τηλ.επικ.2810.379.169