Επισκεφτείτε τα μαθήματα που προσφέρονται από την μονάδα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κρήτης

Οδηγίες Εκπόνησης Εργασιών για το 2ο Μάθημα_ Χ.Ε.2014-2015

 Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.