2ος Διαγωνισμός Καινοτομικών Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ Α΄ ΣΤΑΔΙΟΥ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΔΑΚΗΣ
80,5
ΜΑΝΟΛΗΣ ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗΣ
70
ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ
65
ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ
62,5
ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ 
54
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ
50
ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ
50
ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΜΙΝΟΥ
50
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΕΥΡΙΤΑΚΗΣ
50
ΚΛΑΪΝΤΙ ΠΑΤΣΟ
43,5
 
Υποσημείωση: Οι τίτλοι των Επιχειρηματικών Ιδεών δεν δημοσιεύονται για ευνόητους λόγους.
 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Β’ ΣΤΑΔΙΟ
Οι επιτυχόντες του Α’ σταδίου είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν δύο σεμινάρια, τα οποία θα τους βοηθήσουν να εκπονήσουν αποτελεσματικότερα τα επιχειρηματικά τους σχέδια. Το πρώτο σεμινάριο θα διεξαχθεί την  Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 και  το δεύτερο την Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2013 στην Αίθουσα σεμιναρίων του α΄ ορόφου του κτιρίου ΣΔΟ, ώρα 17:00-21:00. Η παρακολούθηση και των δύο σεμιναρίων είναι υποχρεωτική για την υποβολή των επιχειρηματικών σχεδίων με καταληκτική ημερομηνία την Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013.