Ανακοίνωση

 
 Ανακοινώνεται στους φοιτητές της «Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας» του ΤΕΙ Κρήτης ότι τα μαθήματα στις 16/05/2012 δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω των φοιτητικών   εκλογών.
 
 
 
Ηράκλειο 11.05.2012
Αναστασάκης Ανδρέας
Επιστημονικός  Υπεύθυνος της ΜΟ.Κ.Ε του ΤΕΙ Κρήτης