Οδηγίες Εκπόνησης Εργασιών 2ου Μαθήματος

Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες,δείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο τις οδηγίες εκπόνησης εργασιών στο μάθημα Β:Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων Καινοτομικών Εφαρμογών.