Εσωτερική Αξιολόγηση Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

 

Αγαπητέ Φοιτητή/τρια,

Σου ζητούμε να αφιερώσεις 5 λεπτά για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης για όποιο από τα παρακάτω μαθήματα της Μονάδας Καινοτομίας παρακολούθησες. Εάν δεν έχεις συμπληρώσει ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια, οι παρακάτω αναλυτικές οδηγίες παρέχονται για διευκόλυνσή σου.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.