Ανακοίνωση Έναρξης Εγγραφών Μαθημάτων ΜΟΚΕ.

 

 Καλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που επιθυμούν να συμμετέχουν δια ζώσης ή  εξ’ αποστάσεως στα μαθήματα της «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟ.Κ.Ε) Τ.Ε.Ι Κρήτης», να κάνουν εγγραφή με τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας που μπορούν να την ανακτήσουν στον ακόλουθο σύνδεσμο  https://moke.teicrete.gr/en/register-to-class, μέχρι 31/10/2013.

Τα μαθήματα συγκεκριμένα είναι: 1) «Εισαγωγή στην Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα» 2) «Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων Καινοτομικών Εφαρμογών». Είναι διατμηματικά και εντάσσονται στα προγράμματα σπουδών της  Ανώτατης Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο (ως υποχρεωτικά, κατ’ επιλογήν ή προαιρετικά). Απευθύνονται  δε στους φοιτητές/ιες όλων των Τμημάτων του ΤΕΙ Κρήτης, που φοιτούν τυπικά στο ΣΤ’ και Ζ’ Εξάμηνο του κάθε Τμήματος.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να παρακολουθήσουν οι φοιτητές/ιες το μάθημα «Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων Καινοτομικών Εφαρμογών» είναι η επιτυχής παρακολούθηση του μαθήματος «Εισαγωγή στην Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα».

 Σας υπενθυμίζουμε ότι  στους φοιτητές/ιες που θα παρακολουθήσουν και τα δύο μαθήματα θα χορηγείται ειδικό πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης.

Tηλ. Γραμματείας ΜΟΚΕ: 2810-379.169.

 

Ηράκλειο 08/10/2013

Επιστημονικός Υπεύθυνος της ΜΟ.Κ.Ε του ΤΕΙ Κρήτης

 Αναστασάκης Ανδρέας