Συμμετοχή στη διημερίδα της ΜΟΚΕ ΤΕΙ Αθήνας
 
Στις 16 και 17 Μαρτίου 2012 πραγματοποιήθηκε στο ΤΕΙ Αθήνας διημερίδα, η οποία διοργανώθηκε από την Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του ΤΕΙ Αθήνας, με τίτλο «Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα. Στόχος και Διέξοδος στην Κρίση.».
 
Στην διημερίδα ήταν προσκεκλημένοι οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των Δομών Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας καθώς και των Μονάδων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας των ΑΕΙ της χώρας.                                          
 
Κατά κοινή ομολογία η Διημερίδα είχε μεγάλη επιτυχία από όλες τις οπτικές γωνίες. Υπήρξε μεγάλη συμμετοχή και τις δύο ημέρες, με σημαντικούς ομιλητές με πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις.
Μεγάλο ενδιαφέρον είχε και το στρογγυλό τραπέζι, στο οποίο συμμετείχαν πολλοί εκπρόσωποι από ΔΑΣΤΑ και ΜΟΚΕ των ΑΕΙ της ώρας. Συζητήθηκαν και κατατέθηκαν σημαντικές προτάσεις για συντονισμό κοινής δράσης των ΜΟΚΕ της χώρας και για υπογραφή πρωτοκόλλων συνεργασίας.
Στο στρογγυλό τραπέζι συμμετείχε και ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της ΜΟΚΕ ΤΕΙ Κρήτης ως εισηγητής, με θέμα εισήγησης «Τεχνολογικό χάσμα και δημοσιονομική κρίση».
 
Οι συμμετέχοντες στο στρογγυλό τραπέζι ήταν:
 • Συντονιστής: Αθανάσιος Νασιόπουλος, Επιστημονικός Υπεύθυνος ΜΟΚΕ ΤΕΙ Αθήνας
 • Μιχάλης Μπρατάκος, Αντιπρόεδρος ΤΕΙ Αθήνας, Πρόεδρος της ΕΕΕ
 • Σπυρίδων Πανέτσος, καθηγητής, εκπρόσωπος ΔΑΣΤΑ ΑΣΠΑΙΤΕ
 • Γεώργιος Μουστάκας, Επιστημονικός Υπεύθυνος ΜΟΚΕ ΑΣΠΑΙΤΕ, Πρόεδρος της Ένωσης Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών
 • Αντώνης Αντωνίου, καθηγητής, Αντιπρόεδρος και Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Πειραιά
 • Δημήτριος Τσελές, καθηγητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Πειραιά, Αντιπρόεδρος ΔΟΑΤΑΠ
 • Γεώργιος Μεταξάς, Επιστημονικός Υπεύθυνος ΜΟΚΕ ΤΕΙ Πειραιά
 • Αθανάσιος Μπελίδης, Επιστημονικός Υπεύθυνος ΜΟΚΕ ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
 • Αθανάσιος Σακελλαρίου, Εκπρόσωπος ΜΟΚΕ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
 • Νικόλαος Κορνήλιος, Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Κρήτης
 • Ανδρέας Αναστασάκης, Επιστημονικός Υπεύθυνος ΜΟΚΕ ΤΕΙ Κρήτης
 • Αθανάσιος Κούτρας, Επιστημονικός Υπεύθυνος ΜΟΚΕ ΤΕΙ Πάτρας
 • Γεώργιος Νεοφώτιστος, Επιστημονικός Υπεύθυνος ΜΟΚΕ Πανεπιστημίου Κρήτης
 • Δήμητρα Ρίζου, Ράνια Γκόλφη, Εκπρόσωποι ΜΟΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών
 • Γεώργιος Φούρλας, Επιστημονικός Υπεύθυνος ΜΟΚΕ ΤΕΙ Λαμίας
 
Στο κλείσιμο της διημερίδας όλοι οι συμμετέχοντες αποφάσισαν να ξανασυναντηθούν και σε άλλες ανάλογες εκδηλώσεις, γύρω από τα θέματα της Καινοτομίας και της  Επιχειρηματικότητας.   
 
 
Ηράκλειο 22.03.2012
Ανδρέας Αναστασάκης
Επιστημονικός Υπεύθυνος ΜΟΚΕ ΤΕΙ Κρήτης