Επισκεφτείτε τα μαθήματα που προσφέρονται από την μονάδα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κρήτης

  

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των μαθημάτων της ΜΟ.Κ.Ε. σε διάφορες μορφές (διαλέξεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις, εικονικές πλατφόρμες, μελέτες περίπτωσης), αποτελεί τη βασική της δραστηριότητα προκειμένου να επιτευχθεί σκοπός της, η εμπέδωση στους φοιτητές του ΤΕΙ Κρήτης κουλτούρας καινοτομικής επιχειρηματικότητας.  

Μέσα στο παραπάνω πλαίσιο σχεδιάστηκε και υλοποιείται η διδασκαλία 2 μαθημάτων σε γνωστικά αντικείμενα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας:

 

ΜΑΘΗΜΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους, (Φεβρουάριος – Ιούνιος)

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους (Σεπτέμβριος – Ιανουάριος)

 

Τα μαθήματα είναι διαθέσιμα ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ως μαθήματα ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (ΕΥ) ή ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ (ΠΡ) σε τέσσερις (4) διδακτικές ώρες Θεωρία την εβδομάδα (6 Διδακτικές Μονάδες) στους φοιτητές όλων των Τμημάτων του ΤΕΙ Κρήτης, που φοιτούν τυπικά στο ΣΤ’ και Ζ’ Εξάμηνο του κάθε Τμήματος.

 

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται μέσω της εκπόνησης ατομικών εργασιών. Στους φοιτητές που παρακολουθούν και τα δύο μαθήματα χορηγείται ειδικό πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης.

 

Επισκεφτείτε τα μαθήματα στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης της μονάδας καινοτομίας και επιχειρηματικότητας