Επισκεφτείτε τα μαθήματα που προσφέρονται από την μονάδα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κρήτης

ΟΔΗΓΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ*
---------------------------------------------------------------------------

 

*Οι παρακάτω οδηγοί χρήσης της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης προέρχονται από τον εξής ιστότοπο

Δημιουργία λογαριασμού εκπαιδευόμενου
pdf
Οδηγός

Αυτόματη δημιουργία από το σύστημα

video Βιντεοπαρουσίαση | scorm Scorm Package

pdfΟδηγός

Με αίτηση στο διαχειριστή

video Βιντεοπαρουσίαση | scorm Scorm Package

---------------------------------------------------------------------------
Εγγραφή σε μάθημα
pdf
Οδηγός | video Βιντεοπαρουσίαση | scorm Scorm Package

---------------------------------------------------------------------------

Προσωπικό Χαρτοφυλάκιο εκπαιδευόμενου
pdf
Οδηγός | video Βιντεοπαρουσίαση | scorm Scorm Package

---------------------------------------------------------------------------
Γνωριμία με το Ηλεκτρονικό Μάθημα
pdf
Οδηγός | video Βιντεοπαρουσίαση | scorm Scorm Package

---------------------------------------------------------------------------
Συμετοχή σε Περιοχές Συζητήσεων
pdf
Οδηγός

Οδηγίες Υποβολής Εργασιών στο eclass

---------------------------------------------------------------------------

 

Μετά την είσοδο στο μάθημα, επιλέγουμε τον σύνδεσμο «Εργασίες», και κατόπιν την εργασία που θα υποβάλλουμε (πχ. Εργασία 1, Εργασία 2 κλπ.).
 
 
 
Στον σύνδεσμο της εργασίας προς υποβολή, μετά τις οδηγίες, επιλέγουμε το αρχείο προς αποστολή πατώντας το πλήκτρο “Browse…” που θα ανοίξει τον windows explorer για να επιλέξουμε το αρχείο από τον υπολογιστή μας. Κατόπιν επιλέγουμε το πλήκτρο Υποβολή για να στείλουμε το αρχείο με την εργασία μας.
 

Αν επιθυμούμε, μπορούμε να στείλουμε και σχόλια που αφορούν την εργασία μας, συμπληρώνοντας το πεδίο κειμένου (προαιρετικά) .

 

Επειδή κάθε εργασία έχει καταληκτική ημερομηνία υποβολής, το eclass δεν δέχεται την υποβολή εκπρόθεσμων εργασιών. Προσοχή λοιπόν στις προθεσμίες. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε με τους διδάσκοντες.